Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging vo

Dit wetsvoorstel ziet op de vereenvoudiging van de basisbekostiging van het voortgezet onderwijs. Het nieuwe bekostigingsmodel bevat twee leerlingenprijzen en een vast bedrag op vestigingsniveau. Door deze vereenvoudiging wordt de (meerjarige) financiële planning door schoolbesturen verbeterd, de onbedoelde sturing verminderd en de transparantie vergroot. Via deze consultatie wordt ook inzicht gegeven in de indicatieve herverdeeleffecten per bestuur via de rekentoolbekostiging-vo

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-08-2018
Einddatum consultatie 28-09-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Schoolbesturen, schoolleiders, medezeggenschapsraden en raden van toezicht

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De bekostiging van het voortgezet onderwijs wordt vereenvoudigd, waardoor de doelgroepen beter (meerjarig) financieel kunnen plannen. De hoogte van de bekostiging per schoolbestuur kan hierdoor veranderen

Waarop kunt u reageren

1) De nieuwe bekostigingssystematiek voor het voortgezet onderwijs (wetsvoorstel en memorie van toelichting).
2) Het effect hiervan voor individuele besturen (verwijzend naar de rekentool)

Downloads

Overige documenten

Externe bronnen

www.rijksoverheid

Bron: www.rijksoverheid.nl