Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging vo

Dit wetsvoorstel ziet op de vereenvoudiging van de basisbekostiging van het voortgezet onderwijs. Het nieuwe bekostigingsmodel bevat twee leerlingenprijzen en een vast bedrag op vestigingsniveau. Door deze vereenvoudiging wordt de (meerjarige) financiële planning door schoolbesturen verbeterd, de onbedoelde sturing verminderd en de transparantie vergroot. Via deze consultatie wordt ook inzicht gegeven in de indicatieve herverdeeleffecten per bestuur via de rekentoolbekostiging-vo

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
16-08-2018
Einddatum consultatie
28-09-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen
Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Schoolbesturen, schoolleiders, medezeggenschapsraden en raden van toezicht

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De bekostiging van het voortgezet onderwijs wordt vereenvoudigd, waardoor de doelgroepen beter (meerjarig) financieel kunnen plannen. De hoogte van de bekostiging per schoolbestuur kan hierdoor veranderen

Waarop kunt u reageren

1) De nieuwe bekostigingssystematiek voor het voortgezet onderwijs (wetsvoorstel en memorie van toelichting).
2) Het effect hiervan voor individuele besturen (verwijzend naar de rekentool)

Overige documenten

Externe bronnen

Acties

Delen regeling