Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit financiële verhouding 2001 door andere maatstaven algemene uitkering gemeentefonds

Consultatie gesloten Bestuur

In het kort

Met dit besluit wordt het Besluit financiële verhouding 2001 aangepast. Dit is nodig vanwege de invoering van het aangepaste verdeelmodel van de algemene uitkering van het gemeentefonds.

Gemeenten kunnen op verschillende manieren aan hun inkomsten komen. Zo kunnen gemeenten belasting heffen (bijvoorbeeld de OZB of de afvalstoffenheffing). Maar het grootste deel van de inkomsten van gemeenten komt van het rijk. Gemeenten krijgen van het rijk dan ook verschillende ‘uitkeringen’. Een belangrijke uitkering die aan gemeenten wordt verstrekt, is de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het geld dat een gemeente uit de algemene uitkering krijgt, is vrij besteedbaar. Dit betekent dat de gemeente zelf mag bepalen waaraan zij het geld uitgeeft. Hoeveel geld een gemeente uit de algemene uitkering krijgt, wordt bepaald aan de hand van een verdeelmodel. Dit verdeelmodel bestaat uit tientallen maatstaven. Voorbeelden van maatstaven zijn ‘aantal inwoners van de gemeente’, ‘aantal leerlingen voortgezet onderwijs in de gemeente’, of  ‘oppervlakte van het water in de gemeente’. Aan elke maatstaf wordt een bepaald bedrag gekoppeld: het ‘bedrag per eenheid’.  Op basis van alle maatstaven en het bedrag per eenheid dat daarbij hoort wordt bepaald welk bedrag een gemeente krijgt.

Op 1 januari 2023 is een nieuw verdeelmodel voor de algemene uitkering ingevoerd. Dit verdeelmodel bevat minder en deels andere maatstaven dan het oude verdeelmodel. Juridisch zijn de maatstaven voor de algemene uitkering geregeld in het Besluit financiële verhouding 2001 (Bfv 2001). Dit besluit moet dus worden aangepast, zodat de maatstaven die in dit besluit staan, weer bijgewerkt zijn. Dit wordt met dit besluit geregeld. Het besluit heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023, omdat op die datum het nieuwe verdeelmodel is ingevoerd. De terugwerkende kracht is voor gemeenten niet erg, omdat gemeenten in de Circulaires gemeentefonds op de hoogte zijn gehouden van het nieuwe verdeelmodel en wat dit voor gemeenten betekent.

Reacties op deze consultatie2 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties