Wijziging Besluit financiële verhouding 2001 door andere maatstaven algemene uitkering gemeentefonds

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Heerhugowaard
Datum 23 december 2023

Vraag1

Wilt u reageren op dit ontwerpbesluit? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten en/of door een document te uploaden.
Misschien kan het Rijk dan meteen ook iets doen aan de enorme scheefgroei in OZB-/riool- en afvalstoffenheffing die er in dit land bestaat. Laten we dan bij gemeenten van het laagste tarief in het land uitgaan, want blijkbaar kunnen gemeenten voor dat tarief hun werk doen; alle andere gemeenten zullen dan hun uitgavenpatroon moeten herzien, omdat die dus blijkbaar niet met het door hun uit de burgers hun zakken geklopte belastinggeld om kunnen gaan. De belastingdruk is al hoog in dit land, waar deels de juiste dingen mee gedaan worden, maar de vlucht in gemeentelijke belastingen van de laatste jaren vind ik echt buiten proportie.