Wijziging Besluit financiële verhouding 2001 door andere maatstaven algemene uitkering gemeentefonds

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Den Haag
Datum 23 december 2023

Vraag1

Wilt u reageren op dit ontwerpbesluit? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten en/of door een document te uploaden.
Dit is geen herverdeling van belastinggeld, zoals wordt voorgespiegeld. Dit is een verkapte bezuiniging. Zonder dat hier een degelijk debat over is gevoerd. Het is er even doorheen gejast.

Onder Plasterk (in de rol van minister) is er al gekort op dit gemeentefonds.

Er staat al een andere bezuiniging van 3 miljard euro op geld voor gemeenten in de planning voor 2026.

Terwijl de taken die de gemeenten worden toegewezen door de landelijke overheid niet minder worden. Er komen eerder meer taken bij.

Veel gemeenten kunnen al amper rondkomen. Vaak worden kwetsbare mensen hiervan de dupe.

Er is bij veel gemeenten geen ruimte om verder te besparen.

Ik zou zeggen: sloop die fossiele subsidies maar eens een keer. Bijna 50 miljard per jaar dat naar grote bedrijven en rijke mensen gaat, om nog verder onze toekomst op deze planeet te bemoeilijken. Laten we dat geld eens inzetten voor de mensen, in plaats van de rijken weer eens rijker te maken.