Wijziging van het algemeen Inkomensbesluit, het Dagloonbesluit en enkele andere besluiten ivm het arbeidsvoorwaardenbedrag

• In het Besluit SUWI worden twee nieuwe rubrieken ingevoerd in de loonaangifte en de polisadministratie, en vervallen twee rubrieken. De twee nieuwe rubrieken zijn voor opbouw van bedragen en belaste opnamen uit die opbouw zoals (individuele) keuzebudgetten en eindejaarsuitkeringen op grond van cao-afspraken. De vervallende rubrieken betreffen ‘extra periode salaris (EPS)’. • De overige wijzigingen houden verband met de nieuwe en vervallende rubrieken.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: