Wijziging van het algemeen Inkomensbesluit, het Dagloonbesluit en enkele andere besluiten ivm het arbeidsvoorwaardenbedrag

• In het Besluit SUWI worden twee nieuwe rubrieken ingevoerd in de loonaangifte en de polisadministratie, en vervallen twee rubrieken. De twee nieuwe rubrieken zijn voor opbouw van bedragen en belaste opnamen uit die opbouw zoals (individuele) keuzebudgetten en eindejaarsuitkeringen op grond van cao-afspraken. De vervallende rubrieken betreffen ‘extra periode salaris (EPS)’. • De overige wijzigingen houden verband met de nieuwe en vervallende rubrieken.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 6 oktober 2020

Als bijlage het consultatieverslag.

Nieuwe versie document toegevoegd, 25 mei 2020

Per abuis was een ander bestand 'beantwoording IAK-vragen' gekoppeld aan deze internetconsultatie. Met deze wijziging is het juiste bestand toegevoegd.