Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het algemeen Inkomensbesluit, het Dagloonbesluit en enkele andere besluiten ivm het arbeidsvoorwaardenbedrag

Reactie

Naam Centric (dhr. RH Weeber)
Plaats Den Bosch
Datum 16 juni 2020

Vraag1

Graag vernemen wij uw reactie op het wijzigingsbesluit.
Geachte,
In de voorgenomen wijziging wordt voor inkomensbepaling uitgegaan van gereserveerde bedragen arbeidsvoorwaardenbedrag. Waarom wordt hier een uitzondering gemaakt voor WW en ziektewet voor werkelozen? In de toelichting staat dat het praktisch is om alleen uit te gaan van het betaalde bedrag in die gevallen. Echter, als we kijken naar de werking van de loonaangifte dan zal een werkgever van een (deels) werkeloze conform specificaties de reservering arbeidsvoorwaardenbedrag gewoon aanleveren in de loonaangifte. En de reservering vind werknemer ook terug op zijn periodieke loonstrook.
Met het aanvullend geboorteverlof en binnenkort het deels betaalde ouderschapsverlof zal het steeds veelvuldiger voorkomen dat sprake is van een uitkering vanuit UWV gecombineerd met inkomen vanuit een werkgever. Het lijkt mij dan ook dat gebruik moet worden gemaakt van beschikbare gegevens in de polis. Een uitzondering om tijdens een WW uitkering voor de inkomstenbepaling niet de reservering mee te nemen maar enkel de uitbetaling lijkt mij een heilloze weg. Er komen met de groei van diverse uitkeringen naast inkomen uit werk dan steeds meer uitzonderingen of afwijkingen.
In de huidige systematiek kan een burger bij opgave van inkomsten aan UWV tijdens een WW uitkering zien welke gegevens zijn werkgever heeft aangeleverd. Als daarbij in het overzicht het door de werkgever in de loonaangifte meegegeven reservering arbeidsvoorwaardenbedrag ook getoond wordt en corrigeerbaar is voor de burger dan is de nu voorgenomen wijziging eenduidiger en beter voorbereid in geval van toekomstige wijzigingen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht