Wet toekomst pensioenen

Dit wetsvoorstel strekt tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel, ter uitwerking van het Pensioenakkoord van juni 2019 tussen kabinet en sociale partners. En tot standaardisering van het nabestaandenpensioen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 484 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: