Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet toekomst pensioenen

Reactie

Naam Actiecomité Red Het Pensioenstelsel (Pensioenridder Huub Esten)
Plaats Maastricht
Datum 12 februari 2021

Vraag1

Graag vernemen wij uw reactie op het wetsvoorstel.
Wij hebben nu al meerdere jaren de internationale erkenning dat het Nederlandse pensioenstelsel het beste pensioenstelsel ter wereld is. Dan moet je daar zuinig op zijn. Wanneer er aanpassingen nodig zijn dan is het niet wijs en verstandig om daarvoor dan het hele pensioenstelsel te gaan slopen en een nieuw pensioenstelsel te gaan opbouwen. De meerwaarde van het voorgestelde Wet toekomst pensioenen is zeer discutabel en nog steeds omgeven met allerlei zeer ingewikkelde procedures, waarvan de uitkomst en op pensioenopbouw en -uitkering zeer ongewis zijn. En als na 12 jaarmiljoenen pensioendeelnemers geen enkele of zeer weinig indexatie hebben gehad, dan is nog meer onzekerheid van pakweg 5/6 jaar volledig onaanvaardbaar. Vooral omdat de pensioenfondsen uitstekende resultaten hebben geboekt de afgelopen 12 jaar en het grote obstakel een zuiver theoretische en ongeschikte rekenmethodiek is voor de berekening van de verplichtingen, waardoor die veel te hoog worden opgeklopt en pensioenfondsen daardoor in problemen komen met de dekkingsgraden.
Aanpassen van de rekenrente is de oplossing en daarvoor is een nieuw pensioenstelsel met hele hoge invoeringskosten en jarenlange frustraties niet nodig en ongewenst.
ADVIES: STOPPEN MET INVOERING NIEUW PENSIOENSTELSEL EN HUIDIG PENSIOENSTELSEL AANPASSEN MET EEN NIEUWE RENDEMENTSSYSTEMATIEK.
Voor verdere toelichting zie bijlage en de website www.redhetpensioenstelsel

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht