Wet toekomst pensioenen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Utrecht
Datum 12 februari 2021

Vraag1

Graag vernemen wij uw reactie op het wetsvoorstel.
Wij - jonge ambtenaren – zien dat deze hervorming van het pensioenstelsel is bedoeld om het pensioen simpeler, inzichtelijker en begrijpelijker te maken. Ook zien wij dat dit stelsel problemen uit het huidige systeem probeert aan te pakken. Daarmee denken we vooral aan het afschaffen van de doorsneesystematiek en van de toegezegde pensioenuitkering, om zo te werken aan een eerlijker en toekomstbestendiger pensioenstelsel.

Echter zijn wij van mening dat het wetsvoorstel dat nu voorligt een aantal voor ons cruciale punten, te weten duurzaamheid en inspraak, niet goed adresseert. Ook met dit nieuwe stelsel behouden pensioenfondsen de vrijheid om niet-duurzame investeringen te doen. Denk hierbij aan investeren in fossiele bedrijven die zelf nog nieuwe kolencentrales bouwen en nieuwe olie- en gasvelden aanboren met enorme CO2 uitstoot als gevolg. Of het investeren in bedrijven die middels slechte arbeidsomstandigheden mensenrechten schenden. Bovendien zien wij dat er met deze wet onvoldoende kaders worden gesteld om bewust, en met inspraak van de werknemer, te investeren. Naar onze mening leeft er onvoldoende dat het geld waarmee pensioenfondsen beleggen, het geld is van werkend en gepensioneerd Nederland. Tenslotte vinden wij dat de wet die nu wordt geconsulteerd geen -of voornamelijk kwalitatieve- regels geeft. Het zijn slechts indicatoren waarvoor nog veel moet worden uitgezocht voordat er daadwerkelijk sprake is van implementatie.