Wet toetreding zorgaanbieders en Aanpassingswet Wtza

Met het wetsontwerp Wet toetreding zorgaanbieder (Wtza) wordt een meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders geïntroduceerd en de procedure voor het aanvragen van een vergunning wordt vernieuwd. Een met het wetsontwerp Wtza samenhangend wetsontwerp Aanpassingswet Wtza regelt de wetswijzigingen die hieruit voortvloeien voor andere wetten en bevat daarnaast enkele inhoudelijke wijzigingen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 10 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: