Wet toetreding zorgaanbieders en Aanpassingswet Wtza

Met het wetsontwerp Wet toetreding zorgaanbieder (Wtza) wordt een meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders geïntroduceerd en de procedure voor het aanvragen van een vergunning wordt vernieuwd. Een met het wetsontwerp Wtza samenhangend wetsontwerp Aanpassingswet Wtza regelt de wetswijzigingen die hieruit voortvloeien voor andere wetten en bevat daarnaast enkele inhoudelijke wijzigingen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 5 september 2017

De wetsvoorstellen zijn op 4 september 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer. Zie hiervoor de website van de Tweede Kamer: www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen.