Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten

De consultatie betreft de Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften. Deze wet betreft implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882. Deze richtlijn heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de interne markt door onderlinge aanpassing van de wet- en regelgeving van de lidstaten inzake de toegankelijkheidsvoorschriften voor bepaalde producten en diensten. Achterliggend doel is het vergroten van de maatschappelijke deelname van personen met een beperking.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 16 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: