Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten

Reactie

Naam Koninklijke Visio (MCW Janssen)
Plaats Huizen
Datum 25 februari 2022

Vraag1

De richtlijn bevat een facultatieve overgangsbepaling (artikel 32, tweede lid, van de richtlijn) inzake zelfbedieningsterminals die dienstverleners vóór 28 juni 2025 rechtmatig gebruikten voor het verlenen van diensten. Voornoemde bepaling biedt de mogelijkheid te bepalen dat deze terminals tot het eind van hun economische levensduur, maar niet langer dan 20 jaar na hun ingebruikname, gebruikt kunnen worden bij het leveren van vergelijkbare diensten.
De regering verneemt graag van betrokken partijen of, en zo ja waarom, het wenselijk wordt geacht dat in een dergelijke overgangstermijn voorzien wordt.
Het ziet er naar uit dat de toegankelijkheid van (digitale ) leermiddelen onvoldoende wordt geborgd in de aanstaande wetgeving. Dat is niet alleen een gemiste kans, het is ook een zorgelijke ontwikkeling in het kader van de weg naar complete inclusiviteit van leerlingen met een visuele beperking. Niet-toegankelijke leermiddelen leidt tot kansenongelijkheid in het onderwijs aan deze doelgroep. Dat was volgens de instellingen voor mensen met een visuele beperking juist datgene waarvoor de nieuwe wetgeving bedoeld was. Graag dus maatregelen om dit probleem op te lossen.
Verder verwijs ik graag naar de reacties van de vereniging onbeperkt lezen, Dedicon en Iederin. Deze reacties wil ik van harte ondersteunen.