Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten

De consultatie betreft de Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften. Deze wet betreft implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882. Deze richtlijn heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de interne markt door onderlinge aanpassing van de wet- en regelgeving van de lidstaten inzake de toegankelijkheidsvoorschriften voor bepaalde producten en diensten.
Achterliggend doel is het vergroten van de maatschappelijke deelname van personen met een beperking.


Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-12-2021
Einddatum consultatie 25-02-2022
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Marktdeelnemers (fabrikanten, gemachtigden, importeurs, distributeurs, dienstverleners) die bepaalde producten en diensten op de markt brengen of aanbieden.
Personen met een beperking.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De regeling zal gevolgen hebben voor de bedrijfsprocessen van de betrokken marktdeelnemers (fabrikanten, gemachtigden, importeurs, distributeurs).
Een achterliggend effect van de regeling is dat de betrokken producten en diensten toegankelijker worden voor personen met een beperking, en daardoor hun deelname aan de samenleving wordt vergroot.

Waarop kunt u reageren

Er kan op de gehele regeling worden gereageerd, maar er kan niets worden veranderd aan de verplichtingen die voortvloeien uit de regeling. De regeling betreft één-op-één implementatie van een EU-richtlijn.

Downloads