Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten

Reactie

Naam Bartimeus (Directeur Onderwijs J.H. Streef)
Plaats Zeist
Datum 25 februari 2022

Vraag1

De richtlijn bevat een facultatieve overgangsbepaling (artikel 32, tweede lid, van de richtlijn) inzake zelfbedieningsterminals die dienstverleners vóór 28 juni 2025 rechtmatig gebruikten voor het verlenen van diensten. Voornoemde bepaling biedt de mogelijkheid te bepalen dat deze terminals tot het eind van hun economische levensduur, maar niet langer dan 20 jaar na hun ingebruikname, gebruikt kunnen worden bij het leveren van vergelijkbare diensten.
De regering verneemt graag van betrokken partijen of, en zo ja waarom, het wenselijk wordt geacht dat in een dergelijke overgangstermijn voorzien wordt.
De toegankelijkheid van (digitale ) leermiddelen gaat onvoldoende geborgd worden in aanstaande Europese wetgeving. Dat is een zeer zorgelijke ontwikkeling met het oog op inclusiviteit van leerlingen met een visuele beperking. Niet-toegankelijke leermiddelen leidt tot kansenongelijkheid in het onderwijs aan deze doelgroep. Dat was volgens de instellingen voor mensen met een visuele beperking juist datgene waarvoor de nieuwe wetgeving bedoeld was. Graag zouden we zien dat er maatregelen worden genomen om dit te voorkomen.
Verder verwijs ik graag naar de reacties van de vereniging onbeperkt lezen, Dedicon en Iederin. Deze reacties wil ook ik van harte ondersteunen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht