Wijzigingsregeling lokale aanpak isolatie Nationaal Isolatieprogramma

Het demissionaire kabinet wil 425 miljoen euro inzetten voor kwetsbare dorpen en wijken. Hiervan is 400 miljoen euro bedoeld voor de lokale aanpak isolatie. Met deze wijzigingsregeling wordt 119 miljoen euro dit jaar extra aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de lokale aanpak. De overige middelen komen in latere tranches van de lokale aanpak beschikbaar. Het toevoegen van de extra middelen is nog afhankelijk van parlementaire besluitvorming over de begroting van het ministerie van BZK waarin deze middelen zijn opgenomen. Daarnaast wordt het doel van de regeling verduidelijkt door expliciet te maken dat de middelen voor mensen zijn bedoeld die te maken hebben met energiearmoede of een risico daarop.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op:
 • A Lam

  Alkmaar | 30 oktober 2023 (23:07)

 • Anoniem

  Rotterdam | 30 oktober 2023 (09:59)

 • Anoniem

  Goes | 25 oktober 2023 (14:08)

 • Mw W. A. M. Robles

  Broekhuizenvorst | 05 oktober 2023 (10:11)

 • Anoniem

  IJmuiden | 03 oktober 2023 (10:24)

 • Anoniem

  Den Haag | 03 oktober 2023 (07:20)