Wijzigingsregeling lokale aanpak isolatie Nationaal Isolatieprogramma

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Goes
Datum 25 oktober 2023

Vraag1

Hoe beoordeelt u de wijzigingsregeling?
Hierbij wil ik een aantal overwegingen meegeven om de verdeelsleutel voor de extra toegekende middelen NIP 2023 niet toe te passen zoals wordt voorgesteld. De overwegingen staan in bijgevoegde bijlage.

Bijlage