Wijzigingsregeling lokale aanpak isolatie Nationaal Isolatieprogramma

Het demissionaire kabinet wil 425 miljoen euro inzetten voor kwetsbare dorpen en wijken. Hiervan is 400 miljoen euro bedoeld voor de lokale aanpak isolatie. Met deze wijzigingsregeling wordt 119 miljoen euro dit jaar extra aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de lokale aanpak. De overige middelen komen in latere tranches van de lokale aanpak beschikbaar. Het toevoegen van de extra middelen is nog afhankelijk van parlementaire besluitvorming over de begroting van het ministerie van BZK waarin deze middelen zijn opgenomen. Daarnaast wordt het doel van de regeling verduidelijkt door expliciet te maken dat de middelen voor mensen zijn bedoeld die te maken hebben met energiearmoede of een risico daarop.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Document toegevoegd, 19 oktober 2023

Dit betreft een ander format t.o.v. de vorige versie van het ingevulde beleidskompas. De inhoud is vrijwel niet veranderd.