Wijzigingsregeling lokale aanpak isolatie Nationaal Isolatieprogramma

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 30 oktober 2023

Vraag1

Hoe beoordeelt u de wijzigingsregeling?
Ik vind het een prima idee om 119 miljoen euro uit te trekken voor de aanpak van energiearmoede. Toch vraag ik mij af of het niet generieker kan.

Bij huishoudens met energiearmoede zijn twee belangen in het geding: het belang van het huishouden bij financiële gezondheid, en het belang van de maatschappij bij de energietransitie, onder meer door isolatie. Deze samenloop rechtvaardigt dat de maatschappij huishoudens met energiearmoede financieel helpt isolerende maatregelen te nemen.

Maar huishoudens kunnen ook op andere terreinen de financiële gezondheid missen die nodig is om maatschappelijk wenselijke stappen te zetten. In plaats van allerlei afzonderlijke regelingen te maken die op een abstract niveau bezien allemaal hetzelfde doel dienen zou de overheid beter het doel op abstract niveau kunnen benoemen en gemeentes een budget kunnen toekennen om dit nader in te vullen.

Alleen al om de broodnodige vereenvoudiging in het sociale vangnet aan te brengen is een objectieve meetlat om de financiële gezondheid van een huishouden vast te stellen nodig, dus begin daar eens mee. Laat gemeentes vervolgens met huishoudens die volgens die meetlat financieel slecht gezond zijn in gesprek gaan om te kijken welke structurele verbeteringen mogelijk zijn met eenmalige investeringen, en voorrang geven aan de investeringen met het hoogste rendement per euro voor het huishouden en/of de samenleving.

Een dergelijke generieke benadering biedt op natuurlijke wijze ruimte aan de hier voorgestelde aanpak van energiearmoede, maar maakt ook maatwerk op andere vlakken mogelijk waarin anders alleen kan worden voorzien middels een ondoorzichtig woud aan detailregelingen.