Wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie

De regering is voornemens het mogelijk te maken voor pensioenfondsen in 2022 onder waarborgen bij een beleidsdekkingsgraad van 105% kunnen indexeren. In deze AMvB wordt dat geregeld. Het besluit wijzigt het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 214 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: