Wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie

De regering is voornemens het mogelijk te maken voor pensioenfondsen in 2022 onder waarborgen bij een beleidsdekkingsgraad van 105% kunnen indexeren. In deze AMvB wordt dat geregeld. Het besluit wijzigt het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieperiode aangepast, 19 januari 2022

De toelichting is aangevuld om de wijzigingen in het Besluit financieel toetsingskader te verduidelijken. Vanwege de aanvulling op de toelichting wordt de termijn verlengd tot en met zondag 23 januari 2022.