Wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie

Reactie

Naam Kernteam Landelijk Actiecomité 'Red het Pensioenstelsel' (mr. José C.M. Matheij)
Plaats Maastricht
Datum 22 januari 2022

Bijlage