Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. implementatie richtlijn RED2

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de invoering van het transportgedeelte van de Europese herziene Richtlijn hernieuwbare energie (RED2) voor. Dit maakt de uitwerking van het Klimaatakkoord, en ook van de kaders van de RED2 mogelijk. Hiermee draagt deze regeling bij aan de vergroening van de mobiliteitssector. Daarnaast wordt een kleine aanpassing gedaan aan het Besluit energie vervoer voor de jaarverplichting 2021.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 40 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: