Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. implementatie richtlijn RED2

Reactie

Naam Nordsol (Ir J.F. van Roosmalen)
Plaats Bunnik
Datum 4 februari 2020

Vraag1

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op het voorliggende wijzigingsvoorstel?
U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van het ontwerp-besluit en de toelichting.
In bijgaande document ontvangt u de visie van Nordsol. Een Nederlands bedrijf gericht op de realisatie van Bio LNG productiefaciliteiten op basis van bewezen technologie en een lager dan conventionele Total Cost of Ownership.
Voor deze visie hebben wij ons gebaseerd op een visiestuk van NLP waarin wij op basis van onze langjarige ervaring met zowel technologie als de uitwerking van stimuleringsregimes verschillende eigen accenten hebben gelegd.
Tot een nadere toelichting van harte bereid.
jerom@nordsol.com

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht