Wijziging Regeling burgerluchthavens vanwege een nieuw rekenvoorschrift voor geluidbelasting

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil in de Regeling burgerluchthavens de voorgeschreven bepalingsmethoden van de Lden-geluidbelasting aanpassen. Op dit moment wordt vliegtuiggeluid en helikoptergeluid bepaald met het Nederlandse Rekenmodel (NRM). Dit wordt vervangen door de Europese bepalingsmethoden Doc 29 (voor vliegtuiggeluid) en NORAH (voor helikoptergeluid). De wijziging is van invloed op:

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 16 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: