Wijziging Regeling burgerluchthavens vanwege een nieuw rekenvoorschrift voor geluidbelasting

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Hoofddorp
Datum 16 mei 2024

Vraag1

Heeft u opmerkingen of suggesties? U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?
Suggestie:
Pas bij deze wijziging meteen de WHO aanbevelingen toe, waar de maximale geluidsbelasting voor omwonenden van een vliegveld staat in de waarden:
45 dBA Lden
40 dBA Lnight
De huidige geluidsbelasting voor omwonenden is te schadelijk voor de omwonenden