Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling burgerluchthavens vanwege een nieuw rekenvoorschrift voor geluidbelasting

Consultatie gesloten Verkeer

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil in de Regeling burgerluchthavens de voorgeschreven bepalingsmethoden van de Lden-geluidbelasting aanpassen. Op dit moment wordt vliegtuiggeluid en helikoptergeluid bepaald met het Nederlandse Rekenmodel (NRM). Dit wordt vervangen door de Europese bepalingsmethoden Doc 29 (voor vliegtuiggeluid) en NORAH (voor helikoptergeluid). De wijziging is van invloed op:

  1. Het vaststellen van de grenswaarden van de geluidbelasting in handhavingspunten in luchthavenbesluiten en -regelingen.
  2. Het handhaven van deze grenswaarden.
  3. Het vaststellen van beperkingengebieden in luchthavenbesluiten. 

De Wet luchtvaart maakt onderscheid tussen de luchthaven Schiphol, de overige burgerluchthavens en militaire luchthavens. De Regeling burgerluchthavens geldt voor luchthavens van regionale betekenis waarvan het bevoegd gezag op provinciaal niveau is belegd en de luchthavens van nationale betekenis waarbij het Rijk bevoegd gezag is. Dit zijn de luchthavens Groningen Airport Eelde, Lelystad Airport, Maastricht Aachen Airport en Rotterdam The Hague Airport. De wijziging geldt niet voor Schiphol, omdat hiervoor de Regeling ‘milieu-informatie luchthaven Schiphol’ geldt. Hierin is het rekenvoorschrift voor Schiphol vastgelegd. Op een later moment wordt Doc 29 voor Schiphol geïmplementeerd.

Wat is het doel?

Het doel is om de bepalingsmethoden van vliegtuig- en helikoptergeluid te blijven verbeteren. Door het gebruik van Doc 29 en NORAH wordt de geluidbelasting rond regionale burgerluchthavens nauwkeuriger bepaald. Hierdoor sluiten de berekeningen nauwkeuriger aan bij het werkelijke geluid in de leefomgeving rond de luchthavens. De leefomgeving wordt hierdoor beter beschermd tegen de hinder die luchthavens met zich meebrengen. Het vervangen van de bepalingsmethoden sluit aan bij de aanbevelingen van de Programmatische Aanpak Meten van Vliegtuiggeluid (PAMV). Het sluit ook aan bij de Europese bepalingsmethoden en er wordt invulling gegeven aan het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage uit 2016 (zie ook de links hieronder bij ‘ondersteunende documenten’). 

Wilt u reageren?

U kunt tot en met 3 juni via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie? 

Reacties op deze consultatie16 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties