Wijziging Regeling burgerluchthavens vanwege een nieuw rekenvoorschrift voor geluidbelasting

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Gemeente Tynaarlo
Datum 24 mei 2024

Vraag1

Heeft u opmerkingen of suggesties? U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?
In paragraaf 3.3 van de Concept Regeling staat de volgende zin: "Verder wordt met de nieuwe methoden de geluidoverdracht van de bron (het vliegtuig) naar de ontvanger beter voorspeld dan met het NRM."
Dat mag misschien waar zijn voor helikopters (NORAH) en voor grote straalvliegtuigen (waarvoor Doc29 bedoeld is), maar zeker niet voor kleine propellervliegtuigen. Mijn bezwaarpunten staan uitgewerkt in bijgaand rapport.
Ondergetekende ondervindt veel hinder van kleine propellervliegtuigen (lesvliegtuigen vooral). Zonder goede beschrijving van de geluidhinder is het ook niet goed mogelijk om er wettelijk tegen beschermd te worden in luchthavenbesluiten.

Bijlage