Wijziging Regeling beheer verpakkingen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor in de Regeling beheer verpakkingen. Met deze wijziging worden normen aangewezen, waarmee producenten hun verpakking in overeenstemming kunnen brengen met de minimumeisen die de EU aan verpakkingen stelt.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 4 december 2019

De regeling is op 1 april 2019 in werking getreden.

Link toegevoegd, 4 december 2019

De regeling is op 6 februari 2019 gepubliceerd op de Staatscourant.

Consultatie rapport gepubliceerd, 15 november 2018

De ingediende reacties zijn in hoofdlijnen opgenomen in het Hoofdlijnenverslag, met in het kort de reactie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.