Wijziging Regeling beheer verpakkingen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor in de Regeling beheer verpakkingen. Met deze wijziging worden normen aangewezen, waarmee producenten hun verpakking in overeenstemming kunnen brengen met de minimumeisen die de EU aan verpakkingen stelt.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op: