Wijzigingsvoorstel Wbft

Voorgesteld wordt de Wet bekostiging financieel toezicht te wijzigen. Belangrijkste aanleiding vormt de voorgenomen afschaffing van de overheidsbijdrage ter (mede)financiering van het financieel toezicht.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 10 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: