Wijzigingsvoorstel Wbft

Reactie

Naam Consumentenbond (De heer M.A. Hooft van Huysduynen)
Plaats Den Haag
Datum 2 januari 2014

Vraag1

U wordt uitgenodigd te reageren op bijgaand consultatiedocument.
Hierbij de reactie van de Consumentenbond:

De Consumentenbond is tegen het voorstel om de overheidsbijdrage aan de financiering van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) af te schaffen. Wij roepen het kabinet op om er vanaf te zien.
De Consumentenbond vindt dat toezicht op de financiële sector van groot publiek belang is. Het is ook van groot belang voor onze ruim 485.00 leden, die financiële diensten afnemen en daarmee afhankelijk zijn van een integere en gezonde financiële sector. We willen daarom dat de overheid een directe bijdrage blijft leveren aan de financiering van de toezichthouders AFM en DNB.
Als toezichthouders op de financiële sector volledig door private partijen worden gefinancierd is er een gevaar dat het publieke belang raakt ondergesneeuwd. Toezichthouders kunnen bijvoorbeeld een te klein budget krijgen. Het feit dat de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de nieuwe wet de bevoegdheid zouden blijven houden om de begroting van de toezichthouders goed te keuren, biedt in onze ogen te weinig zekerheid dat het publieke belang altijd adequaat wordt behartigt.
Brancheorganisaties van financiële instellingen klagen steen en been over de hoogte van de bijdrage die ze moeten leveren aan de begroting van de toezichthouders. Zij worden elk jaar uitgebreid gehoord over de hoogte van de begroting, via de zogeheten Adviserende Panels van de AFM en DNB. In het Adviserende Panel van de DNB zitten alleen vertegenwoordigers van brancheorganisaties, behartigers van andere belangen worden niet geraadpleegd.
De recente geschiedenis heeft blootgelegd dat financiële toezichthouders in de jaren voor de crisis te weinig geld en te weinig bevoegdheden hadden. De afgelopen jaren is gelukkig flink meer geld in het toezicht geïnvesteerd. Als de nu ter consultatie voorliggende Wet bekostiging financieel toezicht wordt aangenomen, is er een gevaar dat het toezicht in de toekomst weer een ondergeschoven kindje wordt.

Voor de Consumentenbond,

Marcel Hooft van Huysduynen
Campagneleider financiële sector