Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsvoorstel Wbft

Reactie

Naam Nardus, samenwerkende uitvaartorganisaties (voorzitter P. Buisman)
Plaats Loenen
Datum 19 december 2013

Vraag1

U wordt uitgenodigd te reageren op bijgaand consultatiedocument.
"De Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) wordt op een aantal punten gewijzigd. Directe aanleiding hiervoor is het voornemen, vastgelegd in het regeerakkoord “Bruggen slaan” van 29 oktober 2012, tot afschaffing van de overheidsbijdrage voor het door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) uit te oefenen toezicht op de financiële markten. De kosten voor onder toezicht staande instellingen zullen navenant toenemen is de conclusie in de toelichting op de wetswijziging. Op geen enkele wijze vinden wij in de wijzigingen en toelichting terug dat er rekening wordt gehouden met de bijzondere maatschappelijke groep "Uitvaartverenigingen, zonder winstoogmerk", zijnde de leden van Nardus, samenwerkende uitvaartverenigingen, maar ook andere niet bij ons aangesloten uitvaartverenigingen. Deze verenigingen worden vanuit het traditionele "nabuurschap" geleid door vrijwillige bestuurders, die zowel door de huidige toetsingsregels als nu door de hogere tarieven zwaar getroffen worden. Het kan ons inziens niet zo zijn dat toezicht en toetsing meer kosten met zich meebrengt dan de beloning van de individuele bestuurder en zelf van het totaal begrote bedrag aan bestuurskosten binnen een dergelijke vereniging. Wij pleiten er voor dat wetgever en toezichthouder zich,ook in deze wetswijziging, rekenschap geeft van het traditioneel in Nederland diepgewortelde nabuurschap, waarbij er geen overhead kosten zijn voor bestuurders en organisatie en waar alle gelden volledig besteed worden een respectvolle uitvaart. De nu aan deze uitvaartverenigingen belaste kosten kunnen wij niet anders zien dan een verkapte extra belasting op de uitvaart.
Wij stellen voor dat er een aanpassing wordt gemaakt waarbij er minimaal een vrijstelling van kosten geldt voor uitvaartverenigingen, zonder winstoogmerk welke zijn gestoeld op vrijwillig nabuurschap.

Met vriendelijke groet,
Peter Buisman
Voorzitter Nardus
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht