Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur tweede tranche

Dit wetsvoorstel gaat over het veranderen van regels over de integriteit van bestuurders van de lokale overheid.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 5 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: