Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur tweede tranche

Consultatie gesloten Bestuur

In het kort

Dit wetsvoorstel gaat over het veranderen van regels over de integriteit van bestuurders van de lokale overheid.

Het eerste voorstel is dat er verplicht een onderzoek moet worden gedaan naar integriteitsrisico’s voor mensen die wethouder, gedeputeerde of eilandgedeputeerde willen worden. Dit wordt de risicoanalyse integriteit genoemd. De risicoanalyse integriteit helpt de bestuurder om de risico’s te beperken. Ook helpt het de volksvertegenwoordiging bij het besluiten over het benoemen van een kandidaat. Veel lokale overheden gebruiken de risicoanalyse integriteit al en vinden het nuttig. Dit wetsvoorstel zorgt dat het overal meer op dezelfde manier gaat en stelt regels voor een zorgvuldige  procedure.

Het tweede voorstel is dat er regels komen over de financiële belangen van lokale bestuurders. De bestuurders moeten voor het algemeen belang zorgen en dat kan soms botsen met eigen (financiële) belangen. Daarom is het belangrijk dat een bestuurder zelf geen ongepaste financiële belangen heeft. Bestuurders mogen dus wel financiële belangen hebben als die niet botsen met hun taak. Deze regel wordt nu ook opgenomen in de wet.  Verder wordt voorgesteld dat de regels voor de integriteit van de bestuurders van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba meer gaan lijken op de regels voor andere lokale bestuurders.

Reacties op deze consultatie5 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties