Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur tweede tranche

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Veendam
Datum 25 januari 2024

Vraag1

Heeft u vragen of opmerkingen bij dit wetsvoorstel?
Een duidelijk doorwrocht verhaal. We zijn benieuwd hoe een en ander vorm krijgt voor het waterschap. Blij met de ruimte voor de dijkgraaf om te kiezen voor het uitvoeren van de risicoanalyse.

Waterschap Hunze en Aa's