Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur tweede tranche

Dit wetsvoorstel gaat over het veranderen van regels over de integriteit van bestuurders van de lokale overheid.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieperiode aangepast, 14 februari 2024

Geachte lezer, vanuit verschillende partners hebben wij vernomen dat de consultatieperiode aan de krappe kant is om tot een goede reactie te komen. Daarom hebben wij besloten die te verlengen tot en met woensdag 6 maart 23.59 uur.