Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Wet taal en toegankelijkheid HO en MBO

Maatregelen: •modernisering eisen onderwijs in andere taal •invoering toestemmingsvereiste voor numerus fixus(NF)op Ad- /bacheloropleiding •mogelijkheid NF enkel op anderstalig traject van Ad-/ bacheloropleiding •mogelijkheid uitschrijven meer plaatsingsbewijzen voor NF-opleiding dan beschikbare capaciteit •maximum instellingscollegegeld EER-studenten •wettelijke basis berekenen eigen bijdrage aan studenten met buitenlands diploma voor kosten diplomawaardering en afnemen taaltoets

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren:
Naam
Datum

Acties

Delen regeling