Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Wet taal en toegankelijkheid HO en MBO

Maatregelen: •modernisering eisen onderwijs in andere taal •invoering toestemmingsvereiste voor numerus fixus(NF)op Ad- /bacheloropleiding •mogelijkheid NF enkel op anderstalig traject van Ad-/ bacheloropleiding •mogelijkheid uitschrijven meer plaatsingsbewijzen voor NF-opleiding dan beschikbare capaciteit •maximum instellingscollegegeld EER-studenten •wettelijke basis berekenen eigen bijdrage aan studenten met buitenlands diploma voor kosten diplomawaardering en afnemen taaltoets

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Document toegevoegd, 20 december 2018

Acties

Delen regeling