Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2024

Natuur en milieu

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2024 voor. Onderhoud is noodzakelijk om de zes start- en landingsbanen en alle taxibanen in goede conditie én veilig te houden en zo aan Europese veiligheidsregels te blijven voldoen. Om deze werkzaamheden uit te kunnen laten voeren heeft de luchthaven Schiphol het ministerie gevraagd om tijdens de onderhoudsperioden in 2024 af te kunnen wijken van de standaardregels in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) over baan- en routegebruik. Ook heeft Schiphol gevraagd om vervangende grenswaarden voor de geluidbelasting vast te stellen.

Wat is het doel van deze tijdelijke regeling?

Het doel van deze tijdelijke regeling is het conform de wet vastleggen van vrijstellingen in het huidige luchthavenverkeerbesluit (LVB) als gevolg van groot onderhoud aan een start- of landingsbaan:

  • De regeling legt vervangende grenswaarden vast voor de geluidbelasting in de handhavingspunten;
  • Daarnaast worden in de periodes van de werkzaamheden andere voorkeur in baancombinaties aangewezen;
  • Tenslotte wordt vrijstelling verleend voor het gebruik van alternatieve banen in de nacht.

Wilt u reageren?

U kunt tot en met 16 januari 2024 via deze website reageren op de regeling en de bijbehorende toelichting. Het ministerie vraagt uw reactie op alle onderdelen van deze tijdelijke (concept)regeling:

  • Gewijzigde voorkeur in baancombinaties (baanpreferentietabellen);
  • Vervangende grenswaardes; en
  • Vrijstelling voor het gebruik van alternatieve banen in nachtelijke periodes.

De onderliggende documenten die in deze consultatie zijn meegegeven zijn bedoeld om aan te geven hoe de regeling tot stand is gekomen.

Conform het Hoofdlijnenbesluit Schiphol werken we aan een nieuwe balans tussen het belang van Schiphol en de kwaliteit van de leefomgeving, specifiek voor omwonenden. Dit heeft ook zeker betrekking op het onderhoud aan de Kaagbaan in 2024, waardoor immers een preferente baan enkele weken niet gebruikt zal kunnen worden. Het ministerie heeft de luchthaven Schiphol dan ook gevraagd om met een lijst van maatregelen te komen om de verwachte hinder, door een verschuiving van de geluidsbelasting, te verminderen.

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie163 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties