Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2024

Reactie

Naam Frank Boumans
Plaats Uithoorn
Datum 16 januari 2024

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op de regeling en de bijbehorende toelichting. Het ministerie vraagt uw reactie op alle onderdelen van deze tijdelijke (concept)regeling:
- Gewijzigde voorkeur in baancombinaties (baanpreferentietabellen);
- Vervangende grenswaardes; en
- Vrijstelling voor het gebruik van alternatieve banen in nachtelijke periodes.
De onderliggende documenten die in deze consultatie zijn meegegeven zijn bedoeld om aan te geven hoe de regeling tot stand is gekomen.
De zienswijze van 15 januari 2024 van de zes bewonersorganisaties is dermate helder en redelijk dat het negeren hiervan door er in wetgevende zin aan voorbij te gaan door velen niet anders dan als kwaadwillend zal (kunnen) worden uitgelegd.
Een overheid die voortdurend wordt geconfronteerd met burgers die de overheid als zeer onbetrouwbaar kwalificeren zal toch niet een zoveelste bok willen schieten.
Waar redelijkheid en betrouwbaar handelen wordt ingeruild voor machtsmisbruik is burgerlijke ongehoorzaamheid of erger niet ver weg.