Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2024

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2024 voor. Onderhoud is noodzakelijk om de zes start- en landingsbanen en alle taxibanen in goede conditie én veilig te houden en zo aan Europese veiligheidsregels te blijven voldoen. Om deze werkzaamheden uit te kunnen laten voeren heeft de luchthaven Schiphol het ministerie gevraagd om tijdens de onderhoudsperioden in 2024 af te kunnen wijken van de standaardregels in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) over baan- en routegebruik. Ook heeft Schiphol gevraagd om vervangende grenswaarden voor de geluidbelasting vast te stellen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 19 februari 2024

De Regeling is op 19 februari 2024 in werking getreden.

Link toegevoegd, 16 februari 2024

Het hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie is op de IC-website gepubliceerd, inclusief een reactie van het ministerie.
De Regeling is ook in de Staatscourant gepubliceerd, en zal op 19 februari 2024 in werking treden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 16 februari 2024