Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2024

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Uithoorn
Datum 16 januari 2024

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op de regeling en de bijbehorende toelichting. Het ministerie vraagt uw reactie op alle onderdelen van deze tijdelijke (concept)regeling:
- Gewijzigde voorkeur in baancombinaties (baanpreferentietabellen);
- Vervangende grenswaardes; en
- Vrijstelling voor het gebruik van alternatieve banen in nachtelijke periodes.
De onderliggende documenten die in deze consultatie zijn meegegeven zijn bedoeld om aan te geven hoe de regeling tot stand is gekomen.
Hierbij laat ik weten het op alle drie onderdelen volstrekt oneens te zijn want het betekent nog meer overlast van de
Aalsmeerbaan boven Uithoorn . Ik ondervind nu persoonlijk al ernstige hinder en slaap verstoring.

Het is onrechtmatig (in strijd met gemaakte afspraken en huidige wet- en regelgeving) om
een secundaire baan zo zwaar te belasten, dus ik ben tegen deze regeling.

ik verzoek u dan ook dringend deze regeling in te trekken en welke vorm dan ook niet terug te laten keren. Bewoners in Uithoorn hebben ook echten die willens en weten tegen de wet in worden getreden . als persoon wordt ik geacht de wet te kenne, een overheid dient zich 100% aan de wet te houden.