Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2024

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Uithoorn
Datum 16 januari 2024

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op de regeling en de bijbehorende toelichting. Het ministerie vraagt uw reactie op alle onderdelen van deze tijdelijke (concept)regeling:
- Gewijzigde voorkeur in baancombinaties (baanpreferentietabellen);
- Vervangende grenswaardes; en
- Vrijstelling voor het gebruik van alternatieve banen in nachtelijke periodes.
De onderliggende documenten die in deze consultatie zijn meegegeven zijn bedoeld om aan te geven hoe de regeling tot stand is gekomen.
Ik als inwoner van Uithoorn en bewoner van de wijk Legmeer-West het oneens met alle drie de onderdelen waarover mijn reactie wordt gevraagd. De overlast van de Aalsmeerbaan is de afgelopen jaren schrikbarend toegenomen. Het aantal vliegbewegingen vanaf de Aalsmeerbaan is de afgelopen jaren met tientallen procenten gestegen. Meer vliegtuigen over een gebeid waar veel heel veel mensen wonen en leven. Niet alleen worden die dagelijks geconfronteerd met lawaai, maar ook met de uitstoot van de kerosine die wordt verbrand en met het gevaar dat overvliegende vliegtuigen met zich meebrengt. Onderzoek van de GGD heeft aangetoond dat kinderen die onder de Aalsmeerbaan wonen een leerachterstand hebben van 3 maanden, een direct gevolg van de vele vliegtuigen die overkomen.
Afgelopen jaar zijn we als bewoners al geconfronteerd met extra vliegtuigen in verband met onderhoud aan andere banen. De geluidsoverlast was in die periode niet te harden. In de tuin een gesprek voeren was onmogelijk en zelfs binnenshuis, in mijn goed geïsoleerde woning, waren gesprekken nauwelijks te voeren. Bezoekers die langskwamen waren verbijsterd over de mate van overlast die wij als bewoners ervaren en vroegen ons af hoelang we dat nog volhouden.
Ik vind het onacceptabel dat bewoners onder de Aalsmeerbaan die al met heel veel overlast te maken hebben willens en wetens worden geconfronteerd met meer en dat daar niet paal en perk aan wordt gesteld. Waar is de overheid die zijn burgers beschermd? De voorgestelde maatregelen beteken dat ik komend voorjaar een bezoek aan de tuin wel kan vergeten.
Ik vind dat het onderhoud op een andere manier moet plaatsvinden en niet eenzijdig moet worden afgewenteld. Tijdelijk minder vliegen en niet de regels oprekken zodat er gewoon doorgevlogen kan worden. Het voorgestelde is in strijd met wet- en regelgeving en de vervangende grenswaardes zijn veel te hoog voor een secundaire baan en moeten fors omlaag naar het maximale niveau van de normen van de WHO (45 dB). Dit voorstel kunt u al overheid inwoners niet aan doen!