Tijdelijk besluit limitering aansprakelijkheid voor terrorismeschade luchtvaart

Het tijdelijke besluit limiteert op grond van artikel 6:110 Burgerlijk Wetboek de aansprakelijkheid van luchthavenexploitanten en luchtvervoerders voor terrorismeschade tot het maximale bedrag waarvoor zij zich redelijkerwijze kunnen verzekeren (momenteel maximaal USD 1,5 miljard).

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: