Tijdelijk besluit limitering aansprakelijkheid voor terrorismeschade luchtvaart

Reactie

Naam Nederlandse Vereniging van Luchthavens (P.W.J. van der Ham)
Plaats Eelde
Datum 23 januari 2024

Vraag1

Graag uw reactie op het ontwerpbesluit.
Voor de luchthavens die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Luchthavens is een verlenging van deze regeling noodzakelijk. De luchthavens zelf krijgen hun dekking niet verder verhoogd en daarvoor is deze door de overheid geregelde limitering van aansprakelijkheid dus noodzakelijk.