Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijk besluit limitering aansprakelijkheid voor terrorismeschade luchtvaart

Consultatie gesloten Recht

In het kort

Het tijdelijke besluit limiteert op grond van artikel 6:110 Burgerlijk Wetboek de aansprakelijkheid van luchthavenexploitanten en luchtvervoerders voor terrorismeschade tot het maximale bedrag waarvoor zij zich redelijkerwijze kunnen verzekeren (momenteel maximaal USD 1,5 miljard).

De schadelast bij een terroristische aanslag kan zo omvangrijk zijn, dat deze niet meer is te verzekeren. De schade die boven het maximaal te verzekeren bedrag stijgt, kan de continuïteit van de luchtvaart in gevaar brengen. Het huidige dreigingsniveau is “substantieel”, en de mogelijkheid van een aanslag is dus reëel. Het is gelet hierop aangewezen dat de aansprakelijkheid voorlopig beperkt blijft tot het maximaal te verzekeren bedrag.

De tijdelijke duur van dit besluit (10 jaar) maakt het mogelijk om na verloop van tijd te beoordelen of de omstandigheden (veiligheidsrisico’s, de verzekerbaarheid van terrorismeschade) een beperking van aansprakelijkheid nog steeds rechtvaardigen.

Het besluit handhaaft het bestaande recht. De beperking van de aansprakelijkheid van luchthavenexploitanten en -vervoerders is niet nieuw, maar bestaat sinds 2004.

Reacties op deze consultatie4 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties