Tijdelijk besluit limitering aansprakelijkheid voor terrorismeschade luchtvaart

Reactie

Naam Amsterdam Airport Schiphol (Director Security P.A. van Noort)
Plaats Schiphol
Datum 22 januari 2024

Vraag1

Graag uw reactie op het ontwerpbesluit.
Geachte heer Weerwind, L.S.,

Op 27 december 2023 heeft Royal Schiphol Group N.V. (Schiphol) kennisgenomen van de Internetconsultatie van het “Tijdelijk besluit limitering aansprakelijkheid voor terrorismeschade luchtvaart.”

Mede in het licht van de omstandigheden genoemd in de aankondiging en de Nota van Toelichting vindt Schiphol het zeer belangrijk dat ook na 23 juli 2024 – de vervaldatum van de huidige besluit - een wettelijke beperking van aansprakelijkheid voor terrorismeschade van kracht blijft. Om die reden is zij het eens met het voornemen van de Minister voor Rechtsbescherming.

Hoogachtend,

P.A. van Noort
Director Security
Amsterdam Airport Schiphol