Besluit servicekosten

Deze consultatie heeft betrekking op een concept ontwerp-besluit. Na de internetconsultatie zal een definitief ontwerp-besluit worden opgesteld. Daarop zal advies worden verzocht van de Raad van State.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 9 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: